Stowarzyszenie zrodziło się w sercu jednego człowieka

wtedy, gdy Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej

potrzebowały pomocy i znikąd ona nie przychodziła.

Gdy podzielił się swoim pomysłem, to już

następnego dnia nie był sam, a było ich troje...

by w kolejnych dniach było kilkanaścioro

rodziców naszych dzieci, sympatyków

naszego Domu Sióstr Elżbietanek i pracowników

prowadzących Dom.... I tak w 2008 roku powstało

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH NADZIEI"...

...nasze serce, nasza duma.