Regulamin darowizn

Zasady przekazywania darowizn - regulamin

Zasady przekazywania darowizn – regulamin

Darczyńcą Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Nadziei może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Stowarzyszenia, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”, oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi Dotpay lub PayPal.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Stowarzyszeniem może nastąpić na dwa sposoby.  Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Stowarzyszenia: (Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei 62-213 Łopienno 119 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@usmiechnadziei.org

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

1. Strona internetowa www.drugieskrzydlo.pl jest prowadzona przez: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Nadziei 62-213 Łopienno 119 , tel: 698 78 24 87 e-mail: kontakt@usmiechnadziei.org NIP: 7842407697 REGON: 300819587 KRS: 0000300244
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Stowarzyszenia. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei,
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Dotpay
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Dotpay S.A. lub PayPal.
3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Uśmiech Nadziei.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Stowarzyszenia.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Stowarzyszenia.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Dobro to jedna z niewielu rzeczy,
która się mnoży kiedy się ją dzieli

Dołącz do nas i zostań wolontariuszem