Historia Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei

Dobro często bierze się z potrzeby serca. W przypadku naszego Stowarzyszenia wzięło się również z NIEZGODY.

Niezgody na konieczność podejmowania dramatycznego wyboru: kupić dzieciom leki czy jedzenie?

Niezgody na głuche echo w odpowiedzi na prośby o pomoc.

Niezgody na pozostawienie Sióstr Elżbietanek samych sobie w ich służbie miłości do dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Iskra pomocy Domowi Pomocy Społecznej w Łopiennie zrodziła się w sercu jednego człowieka wtedy, gdy Mieszkańcy Domu potrzebowali ratunku, ale znikąd on nie przychodził. Gdy podzielił się swoim pomysłem utworzenia Stowarzyszenia, już następnego dnia nie był sam, lecz działali we troje, aby w kolejnych dniach rozniecić płomień nadziei w sercach kilkunastu rodziców, sympatyków Domu, Sióstr Elżbietanek i Pracowników prowadzących Dom. I tak w 2008 roku powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Nadziei" – miejsce z siedzibą w Domu w Łopiennie, ale „filią” w sercu każdego, kto zrozumiał potrzebę zjednoczenia się w tych trudnych początkach i dzieli radość pomocy do dziś. Uśmiech Nadziei to już nie tylko zastąpienie paraliżujących obaw radością i spokojem – że nie przeciwstawiamy się trudnościom sami, że przyłączają się do nas Darczyńcy i tworzymy grono wspierających się Przyjaciół. Uśmiech Nadziei to ogromna zmiana codzienności naszych Mieszkańców na lepszą:

  • z szarej na kolorową,
  • z pełnej bólu w przepełnioną uśmiechem,
  • ze zniewolonej niepełnosprawnością w wolną dzięki samodzielności.