Dom w Łopiennie

Jeśli negatywny stereotyp o domach pomocy społecznej nie znalazł do tej pory odpowiednich kontrargumentów, to zapraszamy Cię do Łopienna – w podróż pełną miłości, zrozumienia i wsparcia, gdzie Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie czują rodzinną atmosferę, a goście odkrywają na twarzach Domowników uśmiech. Każdego dnia Siostry Elżbietanki wraz z opiekunami budują i wzmacniają w Mieszkańcach Domu poczucie godności i własnej wartości, dając szansę rozwoju intelektualnego i fizycznego poprzez:

  • zapewnienie Im schronienia, wyżywienia, pielęgnacji, leczenia, edukacji oraz rodzinnego ciepła,
  • dbałość o rozwój duchowy Podopiecznych,
  • rehabilitację, warsztaty terapii zajęciowej – aby były na najwyższym poziomie, rozpoczęliśmy działania związane z rozbudową drugiego skrzydła Domu, w którym Podopieczni będą mogli realizować marzenia o większej sprawności: www.drugieskrzydlo.pl

Gdy coś wymaga większego zaangażowania czasu, pracy czy środków lub staje na drodze realizacji misji pomocy Podopiecznym Domu, do akcji wkracza Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei, które działa, aby wspierać działalność Domu oraz zmieniać świat osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi na jeszcze lepszy.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę: www.domwlopiennie.pl

Pomoc Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei jest dla Domu jak słońce dla kwiatów – Podopieczni mogą pielęgnować swoje piękno poprzez dodatkowe formy wsparcia i opieki, o które stowarzyszenie uzupełnia działalność domu.