Piknik rodzinny

Piknik Rodzinny w Łopiennie ma już 5–letnią tradycję, która z roku na rok nabiera rumieńców. Zaczynaliśmy nieśmiało od festynu, ponieważ widzieliśmy potrzebę zrobienia czegoś wspólnie ze społecznością lokalną oraz integracji Mieszkańców Domu w Łopiennie z Mieszkańcami wsi. Dziś mamy na „naszym koncie” zorganizowane z dużym rozmachem tematyczne imprezy w stylu góralskim i indiańskim. Co roku przygotowujemy Piknik w sprawdzonym partnerstwie Stowarzyszenia z kilkoma zaprzyjaźnionymi organizacjami: Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, Szkołą Podstawową w Łopiennie, Ochotniczą Strażą Pożarną i Kołem Gospodyń Wiejskich. W organizacji Pikniku można nam pomóc poprzez:

– finansowe wsparcie atrakcji m.in. sportowych, muzycznych, integracyjnych i dla dzieci,

– ufundowanie nagród na potrzeby loterii fantowej,

– przekazanie nagród rzeczowych (gadżetów firmowych) w konkurencjach sprawnościowych,

– zakup lub dostarczenie napojów, wędlin, pieczywa, wyrobów cukierniczych,

– inną pomoc w zależności od uznania i możliwości.

W zamian za wsparcie naszej inicjatywy oferujemy:

– umieszczenie dostarczonych  ulotek, plakatów i innych materiałów reklamowych w miejscu organizacji imprezy,

– umieszczenie informacji o sponsorach na stronie internetowej Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei,

– podziękowanie w formie dyplomu,

– udział w Pikniku.

Chcesz wziąć udział w naszym festiwalu dobrej zabawy?
Skontaktuj się z nami:

Maria Kopaszewska

e-mail: maria.kopaszewska@usmiechnadziei.org

tel: 698 78 24 78