Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" – Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" Łopienno

  1. Nowak Wojciech - Prezes Stowarzyszenia
  2. Kowalewska Eugenia - Członek Zarządu
  3. Maciejewska Anna - Członek Zarządu
  4. Pokorska Marlena - Członek Zarządu
  5. Kasprzak Justyna - Członek Zarządu