Zarząd / Zespół

Prezes Zarządu – Wojciech Nowak

Członek Zarządu – Anna Maciejewska

Członek Zarządu – Marlena Pokorska

Członek Zarządu – Justyna Kasprzak

Fundraiser  – Maria Kopaszewska