Wolontariat akcyjny

Wolontariat Akcyjny

To rodzaj wolontariatu krótkoterminowego (trwa ok. kilku godzin), ale pełnego wrażeń. Tu od razu widać efekty swoich działań. Przykładami zaangażowania w ramach wolontariatu akcyjnego są:
– pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego na terenie ogrodu w Łopiennie (np. pomoc w obsłudze sceny i widowni, wydawanie fantów podczas loterii, rozdawanie balonów, robienie zdjęć)

– zapewnienie atrakcji na Pikniku Rodzinnym (np. malowanie twarzy, zajęcia sportowe dla dzieci, występy artystyczne na scenie, pokaz sztuk walki, plenerowy warsztat muzyczny lub taneczny, wystawa aut zabytkowych)

– dzielenie pasji – przeprowadzenie dla Podopiecznych warsztatu z ZUMBY, zajęć z origami, mini-kursu fotograficznego, zajęć sportowych czy wspólne układanie puzzli, itp.

– współorganizowanie lub udział w zbiórkach pieniędzy do puszek (kwestach) na terenie m.in. województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego (jesteśmy również otwarci na inne regiony Polski)

– zaangażowanie w kampanie społeczne i fundraisingowe prowadzone przez Stowarzyszenie (współpraca z mediami, planowanie i realizacja wydarzeń sportowych, kulturalnych i zbiórkowych, przygotowywanie materiałów graficznych, itp.)

Pomysły i chęć uczestnictwa w wolontariacie akcyjnym przyjmujemy pod adresem mailowym kontakt@usmiechnadziei.org lub nr telefonu 698 78 24 87.

Dobro to jedna z niewielu rzeczy,
która się mnoży kiedy się ją dzieli

Dołącz do nas i zostań wolontariuszem