Statut i Sprawozdania

Statut Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei

Jako organizacja pożytku publicznego mamy obowiązek publikowania sprawozdań merytorycznych i finansowych. Nie robimy jednak tego wyłącznie z konieczności. Chcemy, aby nasi Darczyńcy wiedzieli w jaki sposób realizujemy naszą misję i gospodarujemy przekazanymi nam darowiznami. Jako Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia podjęliśmy decyzję o nie pobieraniu wynagrodzenia wynikającego z prowadzenia Stowarzyszenia.

Sprawozdanie 2022

Sprawozdanie 2021

Sprawozdanie 2020

Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie 2010

Sprawozdanie 2009

Sprawozdanie 2008

Statut Stowarzyszenia

Sample Code