Statut i Sprawozdania

Statut Stowarzyszenia

Jako organizacja pożytku publicznego mamy obowiązek publikowania sprawozdań merytorycznych i finansowych. Nie robimy jednak tego wyłącznie z konieczności. Chcemy, aby nasi Darczyńcy wiedzieli w jaki sposób realizujemy naszą misję i gospodarujemy przekazanymi nam darowiznami. Jako Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia podjęliśmy decyzję o nie pobieraniu wynagrodzenia wynikającego z prowadzenia Stowarzyszenia.

Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie 2010

Sprawozdanie 2009

Sprawozdanie 2008