Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" – 1% podatku

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU
WSPIERAJĄC RAZEM Z NAMI
STOWARZYSZENIE
"UŚMIECH NADZIEI"
DAJESZ DZIECIOM LEPSZE ŻYCIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Uśmiech Nadziei"
Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000300244
Nr konta

Raiffeisen Bank Polska S.A.

58 1750 1019 0000 0000 0433 9843

adres:
62-213 Łopienno 119

tel.: 61 427 08 95

 

Kto może przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT 36, PIT 37)
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ( PIT 36)
  • podatnik objęty liniową, 19- procentową stawką podatku ( PIT 36L)
  • emeryt ( PIT 37)
  • podatnik którego rozlicza pracodawca ( PIT 40)
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych

 

Pamiętaj że...

Jako podatnik masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.

Ponadto każdy podatnik może w tym roku zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel, ale ten cel musi być spójny ze Statutem organizacji), w rubryce inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. W ten sposób stowarzyszenie, fundacja czy inna OPP będzie mogła dotrzeć do swoich darczyńców.

Każdy podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia 2013 r. (a ryczałtowcy po 1 lutego 2013 r.), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej - organizacje 1% podatku stracą.

Urząd Skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca 2013 r. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego.