Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" – O nas

W życiu każdego z nas jest taka chwila, gdy ma się wrażenie, że wszystko wymyka się z rąk, a świat jest szary. Jest to moment podejmowania trudnych decyzji, czasem zmiany całego swojego życia, zmiany siebie. To jest moment na postawienie kroku w przód, albo w tył. Jeśli zrobisz krok w tył... możesz nie pomóc wielu osobom, które modlą się o Twoją anonimową pomoc... Jeśli zrobisz krok w przód, możesz mieć radość z każdego dnia, a świat zawsze będzie kolorowy.

Stowarzyszenie zrodziło się w sercu jednego człowieka wtedy, gdy Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej potrzebowały pomocy i znikąd ona nie przychodziła. Gdy podzielił się swoim pomysłem, to już następnego dnia nie był sam, a było ich troje... by w kolejnych dniach było kilkanaścioro rodziców naszych dzieci, sympatyków naszego Domu Sióstr Elżbietanek i pracowników prowadzących Dom.... I tak w 2008 roku powstało STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH NADZIEI"... nasze serce, nasza duma.

Początkowo głównym celem naszego Stowarzyszenie było tylko wspieranie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Łopiennie. Z każdą kolejną potrzebą, prośbą rodziły się kolejne cele, aż w końcu zostały wpisane w Statut i w miarę możliwości spełniane. Niestety nie wszystkie prośby możemy zrealizować, ale mamy nadzieję, że z Twoją pomocą uda nam się pokolorować ten świat.