Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" - Aktualności

Ogniwa wsparcia

Na co dzień poświęcają całą swoją uwagę, wszystkie siły i umiejętności, żeby pomagać słabszym i chorym, dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Pracownicy socjalni, opiekunowie, terapeuci to najważniejsze Ogniwa wsparcia potrzebujących. Przyszedł moment, aby wesprzeć ich samych w codziennej, tak ważnej pracy.

Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei rozpoczęło realizację projektu „Ogniwa wsparcia – wzmocnienie kompetencji pracowników DPS w Łopiennie”.  W ramach projektu organizujemy m.in. szkolenia i indywidualne konsultacje, a wszystko po to, aby na co dzień pracownikom DPS w Łopiennie pracowało się lepiej – tzn. bardziej efektywnie przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka wypalenia zawodowego. W projekcie nie mogło również zabraknąć korzyści dla naszych Podopiecznych – zaplanowane warsztaty terapeutyczne mają służyć poznaniu nowych, skutecznych metod rehabilitacji oraz udoskonaleniu planów wsparcia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Autor: Maria Kopaszewska
Data publikacji: 2015-09-21