Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" - Aktualności

Glina - warsztat nowych umiejętności

W ostatni piątek Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie uczestniczyli wraz ze swoimi Opiekunami w warsztatach lepienia w glinie. Spotkanie z nietypowym narzędziem terapii zajęciowej ujawnił nowe umiejętności Uczestniczek i pozwolił na wsparcie integracji sensorycznej.

Warsztat został zorganizowany w ramach projektu "Ogniwa wsparcia - wzmocnienie kompetecji pracowników DPS w Łopiennie" współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Autor: Maria Kopaszewska