Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony jest na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr PS.II-11.9013-25/06 z dnia.28.XII 2006 roku, zezwalające na prowadzenie placówki na czas nieokreślony. Jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego pod pozycją nr 57.

Celem Domu jest zapewnienie jego Mieszkankom jak najlepszych usług: bytowych opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych zapewnionych na poziomie obowiązujących standardów.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a także niepełnosprawnej fizycznie, zapewniając jej całodobową opiekę. Obecnie zamieszkuje w nim 48 mieszkanek w wieku od 9 do 66 lat.

Najważniejsze dla nas jest to aby czuły się kochane, zrozumiane i bezpieczne.

www.dpslopienno.com.pl