Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" - Chcę współpracować

 

 

Partnerstwo

Idea partnerstwa lokalnego opiera się na założeniu, że tylko współpraca różnych sektorów może skutecznie wspierać rozwój lokalny. Tylko dzięki współpracy mogą zostać rozwiązane lokalne problemy, wdrożone nowatorskie rozwiązania, które przyniosą równoważony rozwój. To co wyróżnia partnerstwo z innych form kooperacji i przyczynia się do jego skuteczności to współodpowiedzialność za realizowane działania i wspólne podejmowanie decyzji przez instytucje partnerskie.

Dlaczego warto budować partnerstwa lokalne?

 • by efektywniej rozwiązywać problemy społeczne,
 • by stosować kompleksowe rozwiązania,
 • by pozyskać dodatkowy kapitał merytoryczny, finansowy ludzki,
 • by działać bardziej elastycznie i stosować różne narzędzia,
 • by łączyć mniejsze inicjatywy w celu umocnienia instytucji,
 • by ograniczyć straty związane z dublowaniem się działań.

Czy Twoja instycja chce współpracować?

 • Możemy wspólnie działać na rzecz rozwiązania problemów społecznych.
 • Możemy zrealizować wspólną inicjatywę.
 • Możemy wymieniać się doświadczeniami.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

(CSR - corporate social responsibility)

Firma odpowiedzialna społecznie długofalowo troszczy się o dobre relacje z społecznościamu lokalnymi, klientami, akcjonariuszami, pracownikami, dostawcami oraz dba o środowisko naturalneJednocześnie nie rezygnuje z osiągania zysków.

Dlaczego warto wdrażać CSR w firmie?

 • by ukształtować długofalowe, oparte na zaufaniu relacje ze społecznością lokalną, podmiotami współpracującymi, organizacjami pozarządowym oraz inwestorami,
 • by ukształtować pozytywny wizerunek,
 • by wzmocnić rozpoznawalności firmy,
 • by zbudować przewagę konkurencyjną,
 • by wzrosł poziom satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji,
 • by zwiększenie odporność na możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Czy Twoja firma chce wesprzeć nasze działania?

 • Możesz wykonać dla usług.
 • Możesz podarować środki finansowe.
 • Możesz przekazać darowiznę.
 • Możesz zorganizować wolontariat pracowniczy. 

 

Chcesz wspólnie z Nami zmieniać otaczającą nas rzeczywistość?

Skontaktuj się z nami, by współpracować

 

W zamian ofiarujemy coś, czego nie da się zmierzyć żadną miarą –

UŚMIECH NADZIEI !!!